ajakava ja eesmärk

Haldusreformi eesmärgipuu

Haldusreformi eesmärgid

Koalitsioonileppes: haldusreformi eesmärk on omavalitsused, kes suudavad pakkuda inimestele paremaid avalikke teenuseid, tagada piirkondade konkurentsivõime kasvu ning täita iseseisvalt  neile seadusega pandud ülesandeid.

Ekspertide poolt ekspertkomisjoni arutelus sõnastatud eesmärke:

 1. Tagada elanike õigus osaleda kohaliku omavalitsuse teostamisel: otsustamisel, kuidas on kohalik elu korraldatud, kes ja mis tingimustel teenuseid osutab ja osaleda ise kohaliku elu korraldamisel kodanikuühenduste kaudu.
 2. Kohaliku omavalitsuse suurem roll ühiskonnaelu korraldamisel (sellega kaasnevalt suurem osakaal valitsussektori eelarves).
 3. Kohaliku omavalitsuse suurem finantsautonoomia. Eesmärk suurendada omatulusid, et KOV saaks ise teha rohkem valikuid.
 4. Parem teenuste korraldamise võimekus.
 5. Valitsemise ja teenuste korraldamise ökonoomsus.
 6. Strateegilise juhtimise osakaalu kasv omavalitsuses.
 7. Kohaliku omavalitsuse võime iseseisvalt ja ökonoomselt lahendada kõiki olulisi kohaliku elu korraldamise ülesandeid.
 8. Laiemad valikuvõimalused kohaliku omavalitsuse korralduslike ülesannete lahendamisel ja sellega seotud suurem vastutus kohalike teenuste korraldamisel.
 9. Kohaliku omavalitsuse üksuste territoriaalne kooskõla asustussüsteemiga.
 10. Tugevam kohalik esindusdemokraatia.

 

Haldusreformi ajakava 

Haldusreform koosneb kahest etapist: reformi ettevalmistamisele esimese etapina järgneb reformi rakendamine KOV omaalgatuslike ühinemiste käigus ning selle järel, aga samaaegselt toimuvate valimistega toimub vajadusel haldusreformi rakendamine Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise kaudu.

I etapp – Haldusreformi põhimõtete väljatöötamine, eelnõu ettevalmistamine ja menetlemine

IV kvartal 2015           Haldusreformi seaduse eelnõu ministeeriumidevahelisele kooskõlastusringile esitamine

01-02.2016     Haldusreformi seaduse eelnõu valitsuse istungile esitamine (hiljemalt 18.02.2016) ja eelnõu heakskiitmine VV-s (hiljemalt 25.02.16)

1.06.2016        Haldusreformi seaduse vastuvõtmine Riigikogus, 1.07.2016 seaduse jõustumine

II 1.07.2016 – 22.10.2017 omaalgatuslike ja valitsuse algatatud ühinemiste etapp

15.10.2017                 KOV volikogude valimised, algatatud ühinemised jõustuvad.

1.01.2018                   Ühinenud KOV-ides uute ametiasutuste käivitamine, seadusemuudatuste jõustumine KOV ülesannete osas.

Valitsusliidu koalitsioonilepingus on veel kirjas:

Haldusreformi läbiviimiseks võtame 1. juuliks  2016 vastu vajalikud seadusemuudatused, mis muuhulgas sätestavad reformi  läbiviimise lõpptähtaja ja tuginevad järgmistele põhimõtetele:

 • Viime haldusreformi poliitilise koordineerimise peaministri juhtimise alla.
 • Haldusreformi läbiviimiseks viime läbi  omavalitsuste vastavuse hindamise  sätestatud objektiivsete ja üheselt tõlgendatavate kriteeriumide põhjal.  Kriteeriumitele mittevastavad omavalitsused peavad ühinema seaduses toodud tähtajaks. Kui ühinemine ei ole läbi viidud ühe aasta jooksul pärast hindamist, viib ühendamise läbi Vabariigi Valitsus.
 • Sätestame seaduse tasandil omavalitsustele ülesanded ja reguleerime omavalitsuste ühisasutuste tegevuse, et omavalitsused saaksid tagada teenuste osutamise ühtlaselt kõikjal Eestis. Kriteeriumidele vastavatele omavalitsustele  võimaldame lisaks omavalitsuslikele ülesannetele osutada ka riigi poolt rahastatud  riiklikke ülesandeid. Haldusreformi käigus töötame välja kohalike omavalitsuste uue rahastamismudeli.
 • Piirkondlike ja kogukondlike eripärade ning avalike teenuste kättesaadavuse tagamiseks ühinevates omavalitsustes laiendame seaduses osavaldade (linnaosade)  õigusi. Sätestame seaduses osavaldade, linnaosade ja omavalitsuse siseste linnade  moodustamise, staatuse, ülesannete määramise, rahastamise, eelarvestamise ja  demokraatliku juhtimise põhimõtted ning määratleme selgelt vallasisese linna staatusega seotud küsimused.
 • Kõik sammud kavandatakse nii, et reformi raames toimuv omavalitsuste  vabatahtlik ühinemisprotsess on võimalik läbi viia 2017. aasta kohalikeks valimisteks.
 • Toetame kriteeriumide täitmiseks vabatahtlikult ühinevaid omavalitsusi senisest  kaks korda rohkem.
 • Kaasajastame riikliku järelevalve omavalitsuste üle. Anname maavalitsuste olemuslikult omavalitsuslikud ülesanded võimalusel üle kriteeriumidele vastavatele omavalitsustele.
 • Ajakohastame pealinna regiooni halduse.
 • Ühtlustame riigi tasemel harukondliku ja regionaalse juhtimise ning
  territoriaalplaneerimise.
Advertisements

Lisa kommentaar

Kommenteerimiseks palun logi sisse, kasutades üht neist võimalustest:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s